Arkivplan.no

Elektronisk system

INNHOLD

Oversikt over elektroniske systemer, for eksempel sak/arkivsystemer (Noark-systemer) spesialiserte fagsystemer, databaser og elektroniske registre. Alle elektroniske systemer som er i bruk som saksbehandlingssytemer eller støttesystemer i saksbehandlingen skal registreres her. Rene kontorstøtteverktøy som Office-programmer og lignende skal ikke registreres her.

STRUKTUR

Denne oversikten bør deles i Aktive systemer (systemer som fremdeles er i bruk) og Avslutta Systemer (systemer som har gått ut av aktiv bruk men som ikke er avlevert). Organisasjonen bestemmer selv hvordan systemoversikten under mappene skal struktureres.

Laster...