Arkivplan.no

Organisering/Ansvar

Overskrift 1

Her kan en beskrive hvordan virksomheten er organsiert administrativt, arkivmessig og eventuelt politisk. En skal her også beskrive hvor det arkivfaglige ansvaret ligger i organisasjonen. Den skal fungere som en naturlig innfallsport til planen, ved at en til enhver tid skilderer "terrenget" i virksomheten.

Her kommer enda mer beskrivelse.

Laster...